+385-1-777-5656 Zatražite poziv
Facebook
Google+
 • Jezik
 • Hrvatski
 • English
 • Italiano
Mobilni web
PočetnaUslugeCjenikO namaPitaj doktoraNovostiKontakt

O namaGodina rođenja:  1961.
Zanimanje:  specijalist oftalmolog
Mjesto rođenja:  Metković, Hrvatska
Znanstveni stupanj: doktor znanosti, profesor

Izobrazba:
1984. diplomirao na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu s prosječnom ocjenom 4,52.
1986. zaposlio se kao znanstveni pripravnik Medicinskog fakulteta na Klinici za očne bolesti KBC Rebro.
1988. magistrirao na temu "Kompjutorsko praćenje postoperativnih komplikacija nakon operacije katarakte" pod mentorstvom prof. dr. sc. Krešimira Čupaka.
1990. zaposlio se kao liječnik specijalist oftalmolog u Zavodu za oftalmologiju Opće bolnice "Sveti Duh".
1995. Izabran za voditelja Lions Hrvatske očne banke, te za Ravnatelja Zaklade Lions Hrvatske očne banke.
1997. doktorirao na temu “Usporedna analiza pohranjivanja transplantata rožnice kod kunića i čovjeka – prilog formiranju prve hrvatske očne banke” pod mentorstvom Doc. dr. sc. Ljerke Henč-Petrinović.
2000. stjecanje znanstveno-nastavnog zvanja docent na Medicinskom fakultutu Sveučilišta u Rijeci
2000. član Hrvatske Akademije medicinskih znanosti
2001. Predstojnik Zavoda za oftalmologiju O.B. “Sveti Duh”
2002. Voditelj Referentnog centra Ministarstva Zdravstva RH za prikupljanje, provjeru, pohranu, distribuciju i transplantaciju rožnice
2002. Osnivač i ravnatelj privatne oftalmološke poliklinike “Svjetlost"
2003. stjecanje znanstveno-nastavnog zvanja profesor na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci


Kirurške vještine:
Kirurgija prednjeg očnog segmenta: više od 30.000 operacija, uglavnom katarakte, glaukoma, fakoemulzifikacije, strabizma, transplantacije rožnice i Excimer laser kirurgije.


Publikacije:
Objavio je preko 200 znanstvenih i stručnih radova u domaćim i inozemnim časopisima, od toga u časopisima indeksiranim u međunarodnim publikacijama 29 (u Current Contentsu 11 radova), 109 sažetaka (u Current Contentsu 11), 13 poglavlja u knjigama, 4 knjige te je gost urednik časopisa Klinička medicina.


Nagrade:
1992. Stipendija za prikaz rada "Cistoidni makularni edem kod implantacije intraokularnih leća u prednju sobicu nakon rupture stražnje kapsule" na IX kongresu Europskog oftalmološkog društva u Bruxelles-u.
1995. Stipendija za prikaz rada "Transskleralna sulkus fiksacija intraokularnih leća smještenih u stražnju sobicu: trogodišnja studija" na X kongresu Europskog oftalmološkog društva u Milanu.
1996. Stipendija od Europskog oftalmološkog društva (boravak od 1 mjesec na Očnoj klinici u Bristolu,Engleska, prof. dr. David Easty)


Stručno usavršavanje i nastavna djelatnost:
1990. Znanstveni asistent, Klinika za očne bolesti Medicinskog fakulteta
1993. Instruktor na tečaju “Odabrana poglavlja pedijatrijske oftalmologije”
1993. Instruktor na Prvom neđunarodnom susretu “Bolesti rožnice, keratoplastika i metode pohrane rožničnog tkiva”
1995. Instruktor na Poslijediplomskom studiju “Imunologija u oftalmologiji”, Zavod za oftalmologiju Opće bolnice “Sveti Duh” i Medicinski fakultet
1995. Instruktor na Poslijediplomskom studiju “Ultrazvuk u oftalmologiji”, Zavoda za oftalmologiju Opće bolnice “Sveti Duh” i Medicinskog fakulteta u Zagrebu
1997. Instruktor na Međunarodnoj ljetnoj školi “Transplantacija rožnice, očno bankarstvo i bolesti rožnice”
1998. Predavač na Poslijediplomskom studiju Medicinskog fakulteta u Rijeci


Ostale edukatorske aktivnosti
1999. Kirurški instruktor za tvrtku “Alcon” u Bosni i Hercegovini, Sloveniji, Ukrajini, Rumunjskoj, Makedoniji, Bugarskoj
1999.- 2003. Kirurški instruktor na Očnim odjelima u Slavonskom Brodu, Osijeku, Rijeci, Splitu, Zadru, Šibeniku, Dubrovniku, Puli, Virovitici i Požegi
2000. Organizator prvog hrvatskog “Wet-laba” o fakoemulzifikaciji u Zagrebu
2001. Organizator “Wet-laba” o fakoemulzifikaciji u Splitu
2001. Organizator prvog hrvatskog telemedicinskog kongresa o fakoemulzifikaciji u Zagrebu


Stručna zaduženja
1991. Liječnik na Zavodu za oftalmologiju O.B. “Sveti Duh”, Zagreb
1995. Osnivač Lions hrvatske očne banke
2001. Predstojnik Zavoda za oftalmologiju, O.B. “Sveti Duh”
2002. Ravnatelj privatne oftalmološke poliklinike “Svjetlost”, Zagreb


Nagrade
1992. Pozvani sudionik na IX kongresu SOE s predavanjem “ Cystoid macular oedema in eyes that underwent anterior chamber intraocular lens implantation following posterior capsule rupture”
1995. pozvani sudionik na kongresu SOE s predavanjem “ Transscleral sulcus fixation of posterior chamber intraocular lenses: three years follow-up study “
1996. SOE nagrada – boravak na očnom odjelu u Bristolu, Prof David Easty
2001. Red Danice Hrvatske s pleterom


Stručno usavršavanje u inozemstvu:
Velika Britanija, Rusija, Austrija,Italia, Mađarska, Japan, SAD.


Jezici:
Engleski


Članstvo u društvima:
Hrvatski liječnički zbor, Hrvatsko oftalmološko društvo, Europsko društvo za kataraktu i refraktivnu kirurgiju (ESCRS), Europsko udruženje očnih banaka, Američka oftalmološka akademija. Akademija medicinskih znanosti Hrvatske, Asocijacija za istraživanje u području oftalmologije (ARVO), Član odbora europskog udruženja oftalmologa (SOE), Udruženje za bolesti prednjeg segmenta oka


Članstvo u odborima:
Upravni odbor Europskog udruženja očnih banaka, član odbora


Humanitarni rad:
 • Tajnik, potpredsjednik te predsjednik Lions kluba Kaptol Zagreb i
 • District Chairman Lions Club International Foundation

Urednički rad:
 • Jedan od urednika "Acta medica Croatica" i član uredništva "Ophthalmologica Croatica".
 • Urednik časopisa “Klinička medicina” (Vol 5) i “Klinička medicina” – specijalno izdanje za 11. Konfereciju Europskog udruženja očnih banaka.

Društveno politički rad:
 • Predsjednik omladine Hrvatske (SSOH) 1987/88.g.
 • Zastupnik u Saboru SR Hrvatske 1986-90.g.
 • Savjetnik Potpredsjednice Vlade RH gospođe Željke Antunović za zdravstvo
 • Predsjednik Upravnog vijeća HZZO-a

Aktivno sudjelovanje u realizaciji slijedećih znanstvenih projekata:
1986./87. aktivno je učestvovao u istraživačkom projektu «Integrirani informacijski sistem u oftalmologiji» (voditelj: prof.dr. Krešimir Čupak).
1993. znanstveno radi u okviru projekta «Pohranjivanje transplantata rožnice kod kunića – očna banka» (voditelj: doc. dr. Lj. Henč-Petrinović, šifra: 3-01-197)
1995. znanstveno radi u okviru projekta «Transplantacija rožnice - očna banka» (voditelj doc.dr. Henč-Petrinović, šifra:129-007) Ministarstva znanosti i tehnologije Republike Hrvatske.
1996. radi u okviru projekta «Funding of Lions Croatian Eye Bank», financiranog od International Federation of Eye Bank, USA.
2000. Voditelj znanstevo-istaživačkog projekta Ministarstva znanosti i tehnologije RH “ Transplantacija rožnice –očna banka “
2002. Voditelj znanstveno –istraživačkog projekta Ministarstva znanosti i tehnologije RH “ Transplantacija rožnice i formiranje mreže očnih banaka u Hrvatskoj”
2002. Prvi suradnik na znanstveno –istraživačkog projekta Ministarstva znanosti tehnologije “ Imunologija oka”
2002. Prvi suradnik na tehnološkom projektu Ministarstva znanosti i tehnologije “Sinteza amnija i limbalnih stanica za transplantaciju”


Unaprijeđenje struke inovacijom ili uvođenjem nove tehnike ili metodologije:
 • Formiranje prve banke tkiva u Hrvatskoj, Lions hrvatske očne banke 1995.g. Lions hrvatska očna banka uključena je od samog osnutka u Europsko udruženje očnih banaka, a dr. Gabrić je radi svoje aktivnosti koja je bila i međunarodno prepoznata izabran kao član upravnog odbora Europskog udruženja očnih banaka. Prof dr. sc. Nikica Gabrić osnivač je i voditelj spomenute banke tkiva i organa od njena osnutka, a osim toga je svojim osobnim zalaganjem i stručnom pomoći potpomogao otvaranje očnih banaka u Rijeci, Osijeku i Splitu.
 • Uvođenje cijelog niza novih operacijskih zahvata u hrvatsku medicinu (operacija mrene pomoću ultrazvuka, transplantacija amnijskih membrana, sulkus fiksacija intraokularnih leća i operacija mrene s implantacijom intraokularnih leća u djece)
 • Lions hrvatska očna banka, čiji je Voditelj, 2000.g. postaje informatički koordinator Europskog udruženja očnih banaka
 • Uvođenje refraktivne kirurgije s Excimer laserom
 • Unaprijeđenje transplantacijske medicine

Unaprijeđenje nastavog procesa sadržajno ili u metodologici:
 • Izdavanje knjige “Očna banka” - prve knjige u Hrvatskoj iz područja očnog bankarstva i transplantacijske medicine, 2000. godine
 • Izdavanje 3 knjige za poslijediplomski studij i tečajeve, te organizacija istoimenih tečajeva: 1992.g. "Ultrazvuk u oftalmologiji", 1993. g. "Izabrana poglavlja iz dječje oftalmologije ", 1994.g. "Bolesti rožnice, keratoplastika i metode pohrane rožničnog tkiva"
 • Organizirao je međunarodni skup u Umagu: "Corneal Diseases, Keratoplasty, and Corneal Tissue Storage Methods", 1994. g.
 • Organizirao je međunarodnu ljetnu oftalmološku školu u Dubrovniku: “Corneal Transplantation, Eye Banking and Corneal Diseases”, 1997.g.
 • Organizator je prvog oftalmološkog skupa koji se odvijao simultano u Zagrebu i Splitu putem telemedicine "Moderni pristup operaciji katarakte", 2001.g.
 • Organizator je dva "wet-laba" u kojima se oftalmolozi uče primjeni novih operacija na životnjskim očima, u Zagrebu 2000.g. i 2001.g.
 • Podučavao je kolege oftalmologe brojnim operacijskim metodama kako na svom Odjelu OB “Sveti Duh”, tako i na brojnim drugim očnim odjelima u Hrvatskoj, Bosni Hercegovini, Sloveniji, Mađarskoj, Rumunjskoj, Ukrajini i Makedoniji.
 • Instruktor je vodeće američke oftalmološke tvrtke “Alcon”.
 • Voditelj je brojnih tečajeva iz operacije katarakte u Hrvatskoj, Mađarskoj, Rumunjskoj i Sloveniji, među njima i 2 tečaja video-kirurgije.

Aktivno sudjelovanje u izvođenju poslijediplomske nastave:
 • Na Medicinskom fakultetu u Zagrebu predavač na poslijediplomskom studiju: Od 1995.g. "Klinička imunologija - imunologija u oftalmologiji"
 • Od 1996.g. Ultrazvuk u kliničkoj medicini - smjer oftalmologija (Biometrija, Fakoemulzifikacija)
 • Na Medicinskom fakultetu u Rijeci predavač na 3 poslijediplomska kolegija: "Keratoplastika i implantologija" i "Oftalmološka imunologija" od 1999.g., te “Klinička farmakologija” u 2002.g.
 • U godinama održavanja poslijediplomske nastave imao više od 50 sati godišnje u poslijediplomskoj nastavi.